Dodies spēlēt spēles uz Briežuciemu!

Share
Senākas un jaunākas spēles un rotaļas Briežuciemā.

Iespēja izspēlēt rotaļas un spēles, kas tikušas spēlētas Briežuciema apkaimē 20. un 21. gadsimtā – senās gadskārtu spēles, rotaļas un spēles ar skriešanu, kā arī galda spēles, kuras bija populāras 20.gs.beigās un šodienas modernās spēles. Iespēja izdejot un izdziedāt rotaļdejas, noklausīties stāstījumu par spēlēm, rotaļām un rotaļdejām, to nozīmi un vietu sabiedrībā.
 Iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 25444621.
Maksa - pēc vienošanās
Optimālais personu skaits grupā: 10 -15

Adrese: Briežuciems, Balvu novads