previous arrow
next arrow
Slider

Pasākumi Balvu novadā jūnijā

Balvu pilsēta

1.jūnijā no plkst.19:00 "Baznīcu nakts" ietvaros būs atvērta Balvu Vissvētās Trīsvienības Romas Katoļu baznīca, kur plkst.19:00 būs Balvu novada jauktā kora "Mirklis" koncerts, plkst.21:00 Lūgšana "Mūsu Tēvs" un Latvijas Republikas himna "Dievs, svētī Latviju", plkst.21:10 Ērģelnieces Simonas Radovičas koncerts. Balvu Sakrālās kultūras centrā plkst.20:00 Kristīgās dejas kopā ar māsu Diānu un plkst.21:45 Mārupes meiteņu kora "Resono" koncerts.

2.jūnijā no plkst.8:45 Rekolekcijas sievietēm "Sievietes dvēseles noslēpums. VI Sieviete – attiecību žēlastība" Balvu Sakrālās kultūras centrā. Rekolekcijas vada dominikāņu māsa Diāna Jaks OP no Liepājas. Vēlama iepriekšēja pieteikšanās līdz 1.jūnijam (Evija, t.26536916, lūgums zvanīt pēc plkst.17:00). Dalības maksa 10 EUR (bet, ja finanses ir šķērslis dalībai rekolekcijās, tad informējiet, kopīgu risinājumu atradīsim).

9.jūnijā no plkst.9:00  Lauku labumu tirdziņš laukumā pie Balvu Kultūras un atpūtas centra.

9.jūnijā "Motociklu vasara 2018". Plkst.17:00 parādes brauciens (pulcēšanās parādes braucienam no plkst.15:00 DUS "Virši - A" stāvlaukumā). Plkst.18:00 pasākuma sākums Dzirnavu ielā 1. Jautru pasākumu garantē Māris Grigalis, DJ RII, DJ Aivars (Ananass), vakara viesi grupa "Vienā vagonā" un Ivo Fomins ar grupu. Ieeja (ziedojums) - 10 EUR (līdz 14 gadiem bez maksas).

14.jūnijā plkst.14:00 Piemiņas pasākums komunistisko represiju upuriem pie pieminekļa Abrenes apriņķa komunistiskā genocīda upuru piemiņai.

23.jūnijā plkst.18:00 Balvu pilsētas estrādē Līgo svētku sarīkojums. Balvu Kultūras un atpūtas centra deju kolektīvu koncerts. Pēc koncerta zaļumballe. Muzicēs Ainars Bumbieris un DJ Rolands. Ieeja brīva.

 

Balvu pagasts

2.jūnijā plkst.12:00 Bērnības svētki Balvu pagasta mazajiem bērniem Balvu pagasta Naudaskalnā.

6., 27.jūnijā plkst.10:00 Garīgie dziedājumi Balvu pagasta Tautas namā.

29.jūnijā plkst.20:00 "Dziesma vasarai 2018". Starpnovadu vokālo ansambļu sadziedāšanās Balvu pagasta Tautas namā.

Bērzkalnes pagasts

2. jūnijā plkst.19:00 Sezonas atklāšanas pasākums Bērzkalnes pagasta estrādē. Piedalās Viļakas pašdarbības kolektīvi.

2.jūnijā plkst.21:00 Zaļumballe Bērzkalnes pagasta estrādē. Spēlē Juris Ķirsons.

14. jūnijā plkst. 15:00 Brāļu Ābeļu dokumentālā filma "Baltu ciltis" Bērzkalnes kultūras un atpūtas telpās. Ieeja bez maksas.

23.jūnijā plkst.21:00 Līgo vakars Bērzkalnes pagasta estrādē. Piedalās Rubeņu ciema dramatiskais kolektīvs.

23.jūnijā plkst.22:00 Līgo nakts zaļumballe Bērzkalnes pagasta estrādē. Spēlē Jānis Ločmelis. Ieeja bez maksas.

Briežuciema pagasts

1.jūnijā plkst.16:00 Brāļu Ābeļu dokumentālā filma "Baltu ciltis" Briežuciema Tautas namā. Ieeja bez maksas.

8.jūnijā plkst.11:00 Aušanas un ādas apstrādes meistardarbnīca Briežuciema Tautas namā un audēju darbnīcā.

29.jūnijā Jāņu dienas atsvēte – Pēterdiena. Pļaušanas sacensības ar rokas izkaptīm, koncerts un pļāvēju un Pēteru godināšana. Pļāvējiem sacensībām pieteikties līdz 18.jūnijam. Pasākums notiks, ka pieteiksies pietiekams skaits dalībnieku (arī no citiem novadiem)!

Kubulu pagasts

2.jūnijā plkst.15:00 Bērnības svētki Kubulu pagastā 2013.gadā dzimušajiem bērniem Kubulu kultūras namā.

14.jūnijā plkst.14:30 Piemiņas pasākums komunistisko represiju upuriem Balvu stacijā pie piemiņas akmens represētajiem.

15.jūnijā plkst.19:00 Teātra izrāde ar dziedāšanu un dejošanu 4 cēlienos Ādolfs Alunāns "Seši mazi bundzinieki" laukumā pie Kubulu kultūras nama. Piedalās Stāmerienas amatierteātris "Spēle", Litenes amatierteātris "Nebēdnieki" un deju kolektīvs "Ratenieki". Ieeja 2 EUR.

Lazdulejas pagasts

2.jūnijā plkst.10:00 Bērnības svētki Lazdulejas pagasta centrā. Būs piepūšamās atrakcijas, sejiņu apgleznošana.

22.jūnijā Jāņu ielīgošanas pasākums un dejas Lazdulejas pagasta brīvdabas estrādē.

Tilžas pagasts

1.jūnijā no plkst.18:00 "Baznīcu nakts" ietvaros būs atvērta Tilžas evaņģēliski luteriskās baznīca.

7.jūnijā Sadraudzības pasākums Tilžas kultūras nama un Rugāju vidusskolas 1.-4. klašu dejotājiem "Piepogāt prieku" Tilžas kultūras namā.

Skatāmas izstādes

Balvu pilsētā:

 • Latvijas Neredzīgo bibliotēkā Balvu filiālē skatāma Balvu Mākslas skolas 1.klases audzēkņu darbu izstāde "Nebaidies! Noglāsti manu draugu!"

 • Balvu Novada muzejā skatāma izstāde "Antons Rimovičs: Dievam un Cilvēkam".

 • Balvu Mākslas skolas Izstāžu zālē skatāma tekstilmākslinieces Ilzes Šuļjas darbu izstāde "Daudz stundu".

 • Balvu Mākslas skolas telpās Balvu Mākslas skolas skolotājas Olgas Rečes darbu izstāde "Daba...te un tur" un Balvu Mākslas skolas audzēkņu darbi "Dažādais pastelis", skolotāja Olga Reče.

 • Balvu novada pašvaldībā skatāma Balvu Mākslas skolas radošā kolektīva darbu izstāde "Atspulgi".

 • Balvu novada pašvaldībā Balvu Mākslas skolas audzēkņu vides objekts-pētījums par Latvijas mākslinieku daiļradi "Mākslas kubi".

 • Balvu Sakrālās kultūras centrā skatāma Balvu Mākslas skolas audzēkņu radošo darbu izstāde "Uzziedi Krāsās!"

 • Līdz 15.jūnijam Balvu Centrālā bibliotēkā skatāma Zinta Purena darbu izstādes "To var ieraudzīt". Balvu Centrālā bibliotēkā skatāma Balvu Mākslas skolas 1.-3. klases audzēkņu pastmarku izstāde "Balviem 90", skolotāja Dace Logina.

 • Ā.Baranovskas doktorāta telpās skatāmi Balvu Mākslas skolas 3. klašu audzēkņu vasaras prakses darbi, skolotāja Anita Kairiša un Dace Logina.

 • Balvu Novada muzejā piecās muzeja ekspozīciju zālēs mūsdienīgi atspoguļotas Ziemeļlatgalei raksturīgās tēmas, tostarp etnogrāfija, tradicionālā mūzika, folklora, paražas, psalmi, Maija dziedājumi, cilvēku prasmes un citas vietējās vērtības.

 • Balvu Novada muzejā skatāma izstāde, kas veltīta mūsu novadniekam - ģenerālim Valdim Matīsam

Bērzkalnes pagastā

Līdz 10.jūlijam Bērzkalnes bibliotēkā skatāma Daces un Modra Teilānu foto gleznu izstāde "Atspulgi".

Krišjāņu pagastā

Krišjāņu tautas namā skatāma Balvu Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde "Krāsas gadalaikos", skolotāja Lana Ceplīte.

Kubulu pastā

Kubulu kultūras nama mazajā zālē skatāma Balvu Mākslas skolas audzēkņu izstāde "Vasara".

Tilžas pagastā

Tilžas kultūrvēstures un tūrisma centrā skatāma foto izstāde "Latvijas dabas spēks un skaistums".