previous arrow
next arrow
Slider

Pēc restaurācijas svinīgi atklāts arhitektūras piemineklis - Bēržu kapu kapliča.

berzhi 113.novembrī Balvu novada Bērzpils pagastā pēc restaurācijas svinīgi tika atklāts arhitektūras piemineklis - Bēržu kapu kapliča, klātesot Rēzeknes-Aglonas diecēzes bīskapam Jānim Bulim un Bēržu katoļu draudzes prāvestam Oļģertam Misjūnam, kuri iesvētīja rekonstruēto ēku.

Šis kultūrvēsturiskais piemineklis ir ļoti nozīmīgs vēstures liecinieks, jo daļa konstrukciju saglabājušās kopš 18. un 19.gadsimta. Tās atjaunošana ir vērtīgs ieguldījums kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā nākamajām paaudzēm.

 

Par Bēržu kapu kapličas atjaunošanu arhitektoniskās izpētes grupas mājas lapā Artūrs Lapiņš raksta: "Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Bēržu kapu kapliča (aizsardzības Nr. 2840) pašreizējā vietā atrodas kopš 1920.gada. Kapličas būvvēsture aizsākas Zosuļos 1791.gadā, kur izbūvēta Jēzus sirds kapela ar 8-stūra plānojumu. Izpētē, pēc analoģijas ar Dubnu, pieļauts, ka kapelai varējuši būt vairāki frontoni un priekštelpa. 19.gs. 1.pusē 8-stūra apjomam piebūvēta draudzes daļa, kā arī lievenis četrām kolonām, trīsstūrveida frontonu, vēlā klasicisma stilistikai raksturīgām ārdurvīm un logiem. 1920.gadā kapliča pārvesta uz Bēržu kapiem un veikta tās rekonstrukcija, zaudējot daļu no oriģinālajām detaļām. Ar laiku kapliča iegrimusi kapsētas zemē ne tikai izmainot proporcijas, bet arī bojājot apakšējo vainagu konstrukcijas."

Bēržu kapličas atjaunošanas darbi tika veikti projekta ietvaros, kura laikā tika veikti demontētās ēkas atjaunošanas darbi – ēkas nesošo konstrukciju izbūve un restaurācija, ēkas fasādes restaurācija, atjaunošana, ēkas jumta konstrukciju restaurācija un seguma atjaunošanas darbi, kā arī ēkas interjera restaurācija. Uzsvars arhitektūras atjaunošanas darbu laikā tika likts uz tradicionālo materiālu un darba metožu pielietošanu, lai saglabātu ēkas autentiskumu.