previous arrow
next arrow
Slider

Balvu novadā divi jauni marķēti velomaršruti

Balvu novada pašvaldība realizējusi projektu „Velomaršrutu izveide un attīstība Balvu novadā”, kura rezultātā tika izveidoti marķēti velo maršruti Vīksnas un Briežuciema pagastos, kā arī sagatavotas un izdotas šo maršrutu kartes drukātā veidā.

2016.gadā, sadarbojoties Kārsavas, Baltinavas, Rugāju, Balvu un Viļakas pašvaldību tūrisma speciālistiem, tika izveidots pirmais marķētais velo maršruts Latgalē “Rypoj vasals”, kas šī projekta ietvaros tika papildināts ar vietējo velo maršrutu izveidi, pirms tam veicot izpēti dabā un sagatavojot maršruta norāžu shēmu.
Aktīvās atpūtas piekritēji – vietējie iedzīvotāji un novada viesi, varēs tuvāk iepazīt Balvu novada Vīksnas un Briežuciema pagasta teritoriju dabas un kultūrvides pievilcību, uzsākot 2017.gada riteņbraukšanas sezonu.
Velo maršruts Nr.780 “Vīksnas aplis” ar kopējo garumu 29 km riteņbraucējus vedīs cauri Vīksnas pagasta teritorijai, daļa maršruta ved pa bijušo dzelzceļa līnijas Gulbene - Pitalova uzbērumu. Savukārt vietējais velo maršruts Nr. 781 “Briežuciema aplis” ar  kopgarumu 22 km, riteņbraucējus vedīs cauri Briežuciema pagasta teritorijai, kur maršrutā ietverti gan kultūrvēsturiski un dabas objekti, gan apskates saimniecību apmeklējums.

Uzsākot riteņbraukšanas sezonu, tiks organizēti atraktīvi velo maršrutu atklāšanas pasākumi.

Velo maršrutu kartes visiem interesentiem drukātā veidā būs pieejamas Balvu Tūrisma informācijas centrā, Brīvības ielā 46, Balvos, savukārt velo maršrutu kartes elektroniskā (pdf) un GPS formātā būs iespējams lejuplādēt šeit.

Projekts īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA Lauku attīstības programmas apakšpasākuma “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 3241.13 EUR, no tām Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums ir 2917.02 EUR un pašvaldības finansējums ir 324.11 EUR.