previous arrow
next arrow
Slider

Aicinām piedalīties fotoakcijā un fotoizstādes „Latvijas dabas spēks un skaistums” veidošanā

Balvu novada pašvaldība, projekta “Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas pētnieku sevī!”, Nr.1-08/236/2016 ietvaros aicina ikvienu foto entuziastu un profesionāli piedalīties foto akcijā “Latvijas dabas spēks un skaistums”.

Fotoakcijā tiek gaidītas fotogrāfijas, kas uzņemtas Ziemeļlatgalē – Balvu, Viļakas, Rugāju, Baltinavas un Kārsavas novados un kuras raksturo Ziemeļlatgales piecu novadu dabu un dabas vērtības dažādos gada laikos, ietverot tematiku – četras dabas stihijas: Ūdens, Zeme, Uguns un Gaiss. Iesniegtās fotogrāfijas tiks apkopotas ceļojošajā izstādē, kura visos piecos novados tiks izstādīta līdz 2017. gada septembrim. Fotogrāfiju iesniegšana no 2016.gada 1.novembra līdz 1.decembrim. Informācija par akcijas norisi, mērķiem un fotogrāfiju iesniegšanas nosacījumiem – nolikumā.

 


Projekts "Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas pētnieku sevī!", Nr.1-08/236/2016, veltīts Latvijas simtgadei un tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansiālu atbalstu.