previous arrow
next arrow
Slider

Līgo svētku pasākumi Balvos un apkārtnē

16. jūnijā
13:00 Balvos, Sociālā dienesta pagalmā Jāņu ielīgošana - ar līgo noskaņām dalīsies
Vīksnas pagasta pašdarbnieki, Balvu Kultūras un atpūtas centra vokālā studija,
"Balvu vilciņš" jaunākie dejotāji, Vectilžas pagasta folkloras kopa "Saime".


18. jūnijā
11:00-15:00 TC "Planēta" Svētku ielīgošana - tautu dejotāji lustīgai līgošanai,
bižu pīšana lielām un mazām tautumeitām, eksotiskie hennas zīmējumi, sacensības
spēcīgākajiem un drosmīgākajiem Jāņiem, Jānu tirdziņš ar alu un sieru.

19.jūnijā
10:00 Tilžas pagasta Kultūras nama pagalmā līgotāju skulptūru veidošana no siena.
16:00 Tilžas pagasta Kultūras nama pagalmā etnogrāfisko ansambļu sasveicināšanās.
17:00 Liepu godināšanas gājiens no Tilžas pagasta Kultūras nama pa Brīvības ielu.
17:30 Tilžas pagasta pļavā pie estrādes vainagu vīšana, ugunskura veidošana, siera siešana, aplīgošana.
19:00 Tilžas pagasta pļavā pie estrādes Vasaras saulgriežu spēka dziesmas (koncerts).
22.jūnijā
10:00 Briežuciemā pie Tautas nama pļaušanas sacensības.
21:00 sacensību dalībnieku apbalvošana, koncerts, sadancošanās, ugunskura iedegšana Briežuciemā.
20:00 pie Lazdulejas pagasta Saieta nama ielīgošana, Jāņu un Līgu sumināšana, tradicionālās Jāņu diena aktivitātes.
Vēlāk balle kopā ar Juri Ķirsonu.
22:00 Vīksnas pagasta Tautas namā Līgo svētku ballīte kopā ar Kasparu Maku.
22:00 Krišjāņos Jāņu ielīgošanas pasākums “Kas tos Jāņus ielīgoja”, vēlāk balle. Ieejas maksa 1,00 EUR.

23. jūnijā
“Lai ir labi, kur ir labi, līgot labi Balvos ir!” Balvu pilsētas parkā:
No plkst. 13:00 būs iespēja iegādāties Jāņu sieru un alu.
14:00 Baltinavas dramatiskā kolektīva “Palādas” izrāde “Ontons i Saime” Balvu pilsētas parkā. Ieeja bezmaksas.
Būs arī 5 Jāņu vainagu izsole un 5 laimīgo vainagu īpašnieku izloze.
16:00 Jāņu ielīgošanas mācība – Jāņu vainagu darināšana, iespēja pārbaudīt izveicību, spēku, atmiņu, līdzsvaru, sacensību garu un precizitāti Balvu pilsētas parkā
21:00 Jāņu uguns iedegšana.
22:00 Lustīga Līgo nakts zaļumballe kopā ar grupu “Zaļā gaisma”. Ieeja bezmaksas.
21:00 Līgo svētki Bērzkalnes estrādē kopā ar DJ Ingars.