previous arrow
next arrow
Slider

Lieldienu pasākumi Balvos

24. martā
10:00 Balvu parkā "Zaķu skrējiens" - tiksies lieli, mazi un īsti zaķi!
26. martā
11:00-15:00 Tirdzniecības centrā "Planēta" Jautro zaķu diena - radošās Lieldienu darbnīcas, priekšnesumi, balvas aktīvākajiem
27. martā
10:00 Lieldienu lustes Tilžas kultūras namā
12:00 – 15:00 Balvu novada muzejā karikatūriste Gaļina Gruziņa aicina zīmēt “ģīmīšus”, izkrāsot Balvu muižas ļaužu tērpus un minēt krustvārdu mīklas.
13:00 Lieldienu pasākums "Ripojiet oliņas, raibum raibās..." Bērzkalnes pagasta Rubeņu Saieta namā
14:00 Lieldienu pēcpusdiena Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Piedalās konkursa "Cālis" mazie vokālisti, deju studijas "Terpsihora" un "Balvu Vilciņš" dejotāji
14:00 Krišjāņu Tautas namā Tilžas vidusskolas 12. klases iestudētā teātra izrāde "Blusa". Ieeja brīva
16:00 Dramatiskā kolektīva joku lugas "Prieks pakalpot" pirmizrāde Vīksnas Tautas namā
18:00  Kubulu kultūras namā Tautisko deju kolektīva “Cielaviņa”15 gadu jubilejas koncerts “Kas var mani aizdejot...?”. Ieeja EUR 1,00
19:00 Balvu pagasta tautas namā Baltinavas dramatiskā kolektīva "Palādas" izrāde Danskovīte "Ontans i Anne" 7. daļa - "Ontans i rodne". Ieejas maksa 2,00 EUR
20:00 Lieldienu diskoballe, muzicēs Dj Ingars Bērzkalnē kultūrai un atpūtai paredzētajās telpās
21:00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā deju vakars kopā ar grupu "Bruģis". Iespēja rezervēt galdiņu (tel. 26367693)
21:00 Lieldienu balle Kubulu kultūras namā. Spēlēs grupa „Alu cilvēki”. Ieeja  EUR 2,00
22:00 Lieldienu balle ar Arni Grapu Vīksnas Tautas namā. Ieeja brīva, pēc 23:00 EUR 3,00
22:00  Atpūtas vakars pie galdiņiem Tilžas kultūras namā

28. martā
14:00 Bērzpils vidusskolas zālē folkloras kopas ''Rekavas dzintars'' koncerts. Olu ripināšana, olu kaujas un citas Lieldienu izdarības. Ieeja brīva
15:00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā Kristapa Rasima muzikālais monologs "Personības dalīšanās". Biļetes cena EUR 4,00, EUR 5,00.