previous arrow
next arrow
Slider

Muzeju nakts

Šogad Muzeju nakts – Raiņa un Aspazijas 150-gades zīmē...
Kā svinēt dzimšanas dienu rakstniekiem, kuri sen beiguši šīs Zemes gaitas? Protams, nav labāka veida, kā tikties ar rakstniekiem viņu grāmatās. Bet kā svinēt Muzejam? - rakstīto vārdu atdzīvinot priekšmetiskos tēlos, skaņās, krāsās un sajūtās.

2015. gadā Latvijas muzeji uzņēmušies aizraujošu misiju – lasīt, pārlasīt un atrast Raiņa un Aspazijas darbos vistuvākos, visiedvesmojošākos un aktuālākos motīvus, lai popularizētu muzejiem nodoto kultūras mantojumu un uzrunātu Muzeju nakts apmeklētājus. 16. maija vakarā muzeji aicina gan klejot pa dzejnieku biogrāfiju dramatiskajiem līkločiem, gan meklēt viņu daiļrades atspulgus apkārtējās dzīves realitātēs.
Ceram, ka 16. maijā katrs muzeju nakts apmeklētājs arī Balvos ieraudzīs kādu niansi jau zināmajā vai vēl nezināmajā mantojumā, ko pasaulei atstājuši izcilie latviešu dzejnieki – Rainis un Aspazija. Un galu galā, vai nav jauks fakts, ka Balvu pilsētā ir Raiņa iela? 1940.gada 18.augustā Lāčplēša ielu nosauc par Raiņa ielu. Tur atradās muižas saimniecības ēka ar uzbrauktuvi, pa kuru ar pajūgiem varēja ievest lopbarību (tagad tajā vietā ir veikals „Beta”), kādu laiku 20.gadsimta sākumā Raiņa ielā atradās Balvu Evaņģēliski luteriskā draudzes māja, arī Krājkase, „Daiļrade”.
 Kas tad būs baudāms Balvos Muzeju naktī 16. maijā?
Balvu novada muzejā
Muzeja ekspozīcijas atvērtas laikā no pulksten 11.00 līdz 24.00
19:00 Muzeju nakts atklāšana un „Dzeja Saules dārzā”(piedalās bērni – novada skatuves runas konkursu dalībnieki). Būs skatāmas multfilmas, kurās skan Raiņa un Aspazijas dzeja – „Sēd uz sliekšņa pasaciņa” un „Saule un mēness”.
21:00 - 22:00 Muzeja pagrabiņā dzejas kafejnīca „Mēness dārzā” ar vietējo dzejnieku piedalīšanos. Būs skatāmas Zinta Purena grafikas. Apmeklētājiem lūdzam ierasties laicīgi pulksten 21.00, jo tad uz stundu pagrabiņš slēgs durvis.

Iespējas:
Kopā rakstīt MUZEJA NAKTS dzejoli;
Pavizināties „Mazā sirmā kumeliņā”( līdzi ņemot kādu „sudraba dālderīti”)
No skatu laukuma pie ezera – izbraukt Balvu ezerā ar „Vilnīti” lūkoties kā „Mēness starus stīgo”
Pie muzeja viesosies Trušu sētiņa „Saulainais stūrītis”.

Pie Bērnu un jauniešu centra
No 20:00  Tēja un mūzika Aspazijas noskaņās.

Olīvs Mētra – personība, kas saista Balvus ar Raini un Aspaziju.....
Balvu Valsts ģimnāzijā
Muzejs atvērts laikā no 22.00 līdz 24.00.
22:00 Olīvs Mētra – Balvu Valsts ģimnāzijas skolotājs – Raiņa un Aspazijas līdzgaitnieks.
Labvēlīgos laika apstākļos mēģināsim saredzēt Raiņa krāteri uz Merkura.