previous arrow
next arrow
Slider

Lieldienu pasākumi

Balvos
2. aprīlī 10:00 Zaķu skrējiens Balvu pilsētas skvērā – zaķu maratons, zaķu rīta rosme, zaķu make-up, īsti zaķi, zaķu draugs ponijs, aktivitāšu centri! Radošakajiem dalībniekiem – balvas.
5. aprīlī 15:00 Lieldienas visai ģimenei Balvu Kultūras un atpūtas centrā - izrāde par latviešu tautas instrumentiem "Koklītes ceļojums". Pēc izrādes lustīgi danči un šūpošanās. Ieeja bezmaksas.
21:00 Iedejosim Lieldienas kopā ar Gunti Skrastiņu un grupu "No pusvārda". Ieejas maksa 3 EUR. 
6. aprīlī 13.00 S.Moems „Apsolītā zeme” - Balvu tautas teātra izrāde Balvu Kultūras un atpūtas centra Lielajā zālē.

Balvu pagasta Naudaskalnā
5. aprīlī 19:00 Baltinavas novada amatierteātra „Palādas” izrāde Danskoviete ,,Ontans i Sābri” Balvu pagasta Tautas namā. Ieejas maksa- EUR 2,00

Briežuciemā
5. aprīlī 13:00 Pasākums "Nu atnāca Lieldieniņa!" Dziesmas, rotaļas un citas Lieldienu izdarības. Līdzi paņemiet krāsotu olu - par skaistāko olu varēs nobalsot un uzvarētājs saņems balvu.

Bērzpilī
6. aprīlī
13:00 Bērzpils estrādes teritorijā Zaķis Garausis aicina uz Lieldienu lustēšanos kopā ar pagasta pašdarbniekiem. Starp muzikālajiem priekšnesumiem jautras everģēlības ar Lieldienu olām, spēles un rotaļas, šūpošanās. Līdzi ņemisim radus, draugus, kaimiņus un krāsotas olas!

Bērzkalnes pagastā
5. aprīlī 14:00 Lieldienu zaķis ciemojas Rubeņu saieta namā. Līdz var ņemt groziņu ar krāsainām oliņām.
20:00 Lieldienu diskoballīte ar Dj Ingaru Bērzkalnē kultūrai un atpūtai paredzētajās telpās.

Tilžā
5.aprīlī 10:00 tradīciju pasākums „Līdz ar saullēktu” - uz lielo pēršanu pulcēsimies tirgus laukumā,tad dosimies olu kaujās un cepsim pankūkas.
22:00 kultūras namā „Sadancosim Lieldienās”. Ieejas maksa 2 € spēlēs „Kontrasts”
(iespēja rezervēt galdiņu - t.27870251)
6.aprīlī
13:00 Tilžas vidusskolas 12. klases izrāde „Čārlija krustmāte”. Ieejas maksa 1€
16:00—18:00 diskotēka bērniem kopā ar Lieldienu zaķi. Ieejas maksa 0.20 €

Krišjāņos
5. aprīlī 17:00 Tilžas vidusskolas 12.klases teātra izrāde „Čārlija krustmāte” Krišjāņu tautas namā.
21:00 diskoballe.

Kubulos
5. aprīlī 18:00 Lieldienu koncerts „Pavasara treļļi” Kubulu kultūras namā. Piedalās jauktais vokālais ansamblis, TDK „Cielaviņa” 1.-4.kl.kolektīvs,dziedošā Laicānu ģimene u.c. dziedātāji, bērnudārza „Ieviņa” modes demonstrētāji.
21:00 diskoballe. Ieejas maksa 1 EUR

Vīksnā
5. aprīlī 21:00 Vīksnas Tautas namā Pavasara Saulgriežu balle. Muzicēs Arnis Graps. Iespēja rezervēt galdiņu pa tālruni 20284144. Ieeja 2 EUR.Pasākumi kaimiņu novados

Viļakā
5.aprīlī 16.00 Viļakas Kultūras namā  KONCERTS - BENEFICE "DĒKAS" deju raksti
Viļakas novada Susāju pagasta kultūrvēstures sētā "Vēršukalns"
6. aprīlī 11:00 pasākums "Zaķim šodien liela diena"