previous arrow
next arrow
Slider

Kultūras pasākumi janvārī

10. janvārī
9:00-14:00 Lauku labumu tirdziņš tirdzniecības centrā “Planēta” Brīvības ielā 57 (“Supernetto”).
19:00 "Vecais - Jaunais gads" Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Organizē krievu biedrība "Razdoļje". Piedalās Pededzes Kultūras nama pašdarbnieki.
19:00 Atpūtas vakars "Vecais jaunais gads" Rubeņu Saieta namā
19:00 TDK "Piesitiens" sadraudzības pasākums "Baltā ziemā pa vidu, es ar tevi dejojot gribu" Vīksnas pagasta Tautas namā. Piedalās sadraudzības deju kolektīvi
20:00 Karnevāls Lazdulejas pagasta Saieta namā
22:00 Jaungada karnevāls Tilžas Kultūras namā

14. janvārī
15:00 Kubulu Kultūras nama pašdarbnieki Jaunā gada sākumā sniedz koncertu pansionāta "Balvi" iemītniekiem

15. janvārī
16:00 Balvu novada muzejā aicina uz tikšanos 1991.gada Barikāžu dalībniekus
17. janvārī
14:00 – 18:00 V Starptautiskais bērnu un jauniešu talantu un modes festivāls "Pa modes pakāpieniem" Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Piedalās Latvijas un ārzemju bērnu kolektīvi, kas darbojas skatuves kustību, tērpu demonstrēšanas, modelēšanas un aktiermeistarības jomā
19:00 Zolītes vakars Lazdulejas pagasta Saieta namā

18. janvārī
11:00 V Starptautiskais bērnu un jauniešu talantu un modes festivāls "Pa modes pakāpieniem" Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Piedalās Latvijas un ārzemju bērnu kolektīvi, kas darbojas skatuves kustību, tērpu demonstrēšanas, modelēšanas un aktiermeistarības jomā

24. janvārī
16:00 Ielūdz senioru koris "Pīlādzis". Senioru kora "Pīlādzis" 10 gadu jubilejas koncerts "AR SMAIDU PA DZĪVI" Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Dalību ņem senioru koris "Rēzekne", deju kopas "Luste" un "Atvasara". Ieeja bezmaksas 
19:00 Pašdarbieku pasākums "Pop-iela piestāj Tilžā" Tilžas Kultūras namā

25. janvārī
16:00 Valmieras Drāmas teātra viesizrāde - Anšlava Eglīša luga "Bezkaunīgie veči" Balvu Kultūras un atpūtas centrā

31. janvārī
14:00 Sadancošanās "Lecam pa vecam, lecam pa jaunam XII" dalībnieku koncerta pansionātā "Balvi"
17:00 Tautisko deju kolektīvu sadancošanās "Lecam pa vecam, lecam pa jaunam XII" Kubulu Kultūras namā. Piedalās 7.-9.klašu jauniešu deju kolektīvi no Vidzemes, Latgales un Rīgas.