previous arrow
next arrow
Slider

Ziemassvētku un Jaunā gada pasākumi Balvu novadā

Balvu pilsētā
21.decembrī plkst.17.00 Balvu novada jauktā kora “Mirklis” koncerts “No debesīm šurp” Balvu Sakrālajā kultūras centrā
25.decembrī plkst.20.00 Ziemassvētku balle Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Muzicē brāļi Puncuļi. Iespēja rezervēt galdiņu. Ieejas maksa 3,- EUR
26.decembrī plkst.15.00 Tautas pūtēju orķestra "Balvi" koncerts "Skani, mūzika" Balvu Kultūras un atpūtas centrā
27.decembrī plkst.16.00 Baltinavas amatierteātra “Palādas” viesizrāde “Pareizo stidzine” Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Ieejas maksa 3,- 4,- EUR
28.decembrī plkst. 13.00 Sarīkojums bērniem ,,Reiz mežā dzima eglīte” Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Iepriekšēja pieteikšanās Balvu Kultūras un atpūtas centrā
30.decembrī plkst. 17:17 Balvu Kultūras un atpūtas centra ēkai 60 - stāsts "Mums pieder tik daudz" Balvu Kultūras un atpūtas centrā; plkst. 21:21 Deju vakars kopā ar saksofonistu Arni Grapu Balvu Kultūras un atpūtas centrā

1.janvārī plkst.0.30 Svētku salūts pilsētas centrālajā laukumā un Jaungada balle Balvu Kultūras un atpūtas centrāBalvu pagastā
20.decembrī plkst.16.00 Ziemassvētku pasākums “Mazu brīdi pirms” Balvu pagasta Tautas namā. Piedalās Balvu pagasta dramatiskais kolektīvs ar izrādi “Čaukstenes” un jauktais vokālais ansamblis “Malduguns”.

Bērzpils pagastā
30.decembrī plkst. 20.00 Bērzpils sporta hallē Gada atskaites koncerts. Piedalās Bērzpils vsk. un Bērzpils pagasta pašdarbnieki. Pēc koncerta balle. Spēlē Ainārs Lipskis. Ieeja brīva.

Bērzkalnes pagastā
27.decembrī plkst.19.00 Vecgada balle

Briežuciema pagastā
Briežuciema pagasta bibliotēkā visu decembrī skatāma Aijas Keišas darināto piespraužu izstāde. Piespraudes ir iespējams arī iegādāties.
27.decembrī plkst.20.00 Gada noslēguma pasākums – koncerts “Zem svētku zvaigznes” Briežuciema tautas namā
plkst.22.00 Gada noslēguma balle - dejas kopā ar Māri Leidumu Briežuciema tautas namā

Krišjāņu pagastā
27.decembrī plkst.19.00 Koncerts „Ziemas pasaka” Krišjāņu tautas namā. Piedalās pagasta pašdarbnieki

Kubulu pagastā
Visu decembri skatāma Edītes un Nikolaja Gorkinu FOTOIZSTĀDE „Bērni –mūsu nākotne” Kubulu kultūras nama- mazajā zālē
25.decembrī plkst.17.00 Ziemassvētku koncerts “Gads ir balts no abiem galiem un pa vidu zaļš” Kubulu Kultūras namā

Tilžas pagastā
25.decembrī plkst.18.00 Ziemassvētku pasākums “Kur lai lieku savu Ziemassvētku prieku” Tilžas kultūras namā
plkst.21.00 Deju vakars kopā ar Zinti Krakopu Tilžas Kultūras namā

Vectilžas pagastā
27.decembrī plkst.19.00 Koncertuzvedums Vectilžas sporta un atpūtas centrā.
plkst. 22.00 balle kopā ar Kasparu Maku Vectilžas sporta un atpūtas centrā

Vīksnas pagastā
27.decembrī plkst.19.00 Svētku koncerts ''Klusā naktī balti Ziemassvētki zied'' Vīksnas tautas namā. Piedalās Vīksnas tautas nama pašdarbības kolektīvi.
plkst.20.30. Vecgada karnevāla disenīte bērniem Vīksnas tautas namā. Ieeja 1, - EUR
plkst.22.00 Vecgada karnevāla balle ar Zinti Krakopu Vīksnas tautas namā. Ieeja 2,50 EUR. Pēc plkst.23.00 3, - EUR