previous arrow
next arrow
Slider

Valsts svētku pasākumi Balvu novadā

Balvu pilsētā
17.novembrī plkst.19.00 Valsts svētku sarīkojums „Tautas laiks – mans laiks” Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Plkst. 22.00 deju vakars kopā ar grupu „Vēja Runa”.
18.novembrī plkst.15.00 Valsts svētku koncertu Balvu pansionātā sniedz Balvu Kultūras un atpūtas centra tautas mākslas kolektīvi.

Bērzkalnes pagastā
18.novembrī plkst.14.00 Latvijas valsts proklamēšanas gadadienai veltīta pēcpusdiena Bērzkalnes pagasta bērnudārza zālē.

Briežuciema pagastā
Līdz novembra beigām Briežuciema Tautas nama mazajā zālē skatāma Sandras Pakalnītes fotogrāfiju izstāde ”Pagasta svētku retro fotogrāfijas”
22. novembrī plkst. 19.00 Latvijas dzimšanas dienai veltīts pasākums. Nāciet visi klausīties brīnišķīgo Medņevas folkloras kopas „Egle” koncertu. Ieeja brīva.
Kubulu pagastā
No 1.novembra Kubulu kultūras nama mazajā zālē skatāma Edītes un Nikolaja Gorkina fotoizstāde “BĒRNI – mūsu nākotne”.
16.novembrī plkst.14.00 Teātra izrāde Monika Zīle „SAVEDĒJS”/Isnaudas tautas nama amatierteātris „Isnauda” Kubulu kultūras namā.

Lazdulejas pagastā
15.novembrī plkst.19.00 Latvijas Republikas proklamēšanas 96. gadadienai veltīts pasākums un Pateicības vakars Lazdulejas pagasta Saietu namā.

Vīksnas pagastā
16.novembrī plkst.14.00 Baltinavas teātra „Pallādas” komēdija „Pareizo stidzine” (Pareizā taciņa) Vīksnas Tautas namā.