previous arrow
next arrow
Slider

Projekts „Saglabāt, lai nepazaudētu – kultūrvēsturiskā mantojuma aizsargāšana” tuvojas noslēgumam

Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007-2013 atbalstītais PROJEKTS ELRII-308 „Saglabāt, lai nepazaudētu – kultūrvēsturiskā mantojuma aizsargāšana” tuvojas noslēgumam. 2014.gada 22. un 23.augustā Balvos notiks noslēdzošā starptautiskā konference „Pelēko akmeņu stāstu dienas”, uz kuru sabrauc visu partneru pārstāvji un dalībnieki - Sangastes lauku pašvaldības no Igaunijas un Pleskavas apgabala Dedoviču rajona administrācijas no Krievijas.  Uz konferenci uzaicināti ir arī visi 9 projekta asociētie partneri – Latvijas Piļu un Muižu asociācija, Latvijas Amatniecības kamera, Latvijas Muzeju biedrība, Baltinavas novada muzejs, Viļakas novada pašvaldība, Igaunijas Rudzu asociācija, Igaunijas lauksaimniecības muzejs, muzejs „Starinuška” un Pitalovas novada Tautu sadraudzības vēstures muzejs.
 Starptautiskās konferencē paredzēts, ka piedalīsies Latvijas Republikas kultūras ministre Dace Melbārde, Projekta Uzraudzības komitejas priekšsēdētāja Ināra Ņikuļina un komitejas locekle no Krievijas Marija Bulatova, nemateriālā kultūras mantojuma eksperte Ruta Cibule, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas un Latvijas Mākslas akadēmijas docētāja, mākslas zinātniece Helēnas Demakova, Latvijas Amatniecības kameras viceprezidente Diāna Karaša, un SIA Ddstudio pārstāvis, kas iepazīstinās kā ar mūsdienīgu risinājumu palīdzību saglabāt nemateriālo kultūras mantojumu un nodot nākamajām paaudzēm. Ar projekta „Saglābt, lai nepazaudētu” gaitu un rezultātiem iepazīstinās projekta koordinatore Balvos, Balvu Novada muzeja direktore Iveta Supe un projekta vadītāja Sanita Putniņa.
 Otrajā dienā būs starptautiskais amatnieku tirdziņš Balvu pilsētas centrālajā laukumā pie Balvu Kultūras un atpūtas centra, uz kuru aicināts jebkurš interesants.

Projekta mērķis ir muižu kompleksu attīstība to saglabāšanai, atpazīstamības veicināšanai un lietderīgai materiālā (kultūras pieminekļi) un nemateriālā (folklora, amati, tradīcijas, rituāli) kultūras un dabas mantojuma izmantošanai.
 „Pelēko akmeņu stāstu dienas” ir viens no 3 starptautiskajiem 2 dienu pasākumiem, kas tiek īstenots Projekta ietvaros. 2013.gada 27. un 28. septembrī Sangastē, Igaunijā norisinājās projekta pirmais starptautiskais pasākums „Rudzu dziesmas. Ražas novākšanas svētki” un 2014.gada 23.-24.maijā - „Laktstīgalu pogošana” Dedovičos, Krievijā.