Līgo svētku pasākumi Balvu novadā

Share
19.jūnijā plkst.11.00 Balvos Sociālā dienesta pagalmā (Raiņa 52) Vainagu pīšanas meistardarbnīca. Pirms gada vītais Jānu vainags jau zaudējies savu pirmreizējo burvību un gaida pārtapšanu zibošās ugunskura liesmās. Laiks jaunajam, kas nodrošinās spēku, prieku un veselību. Atsvaidzināsim prasmes kopā ar Balvu teritoriālās invalīdu biedrības floristēm, mācīsimies no meistarēm un vīsim kopā, domājot labas domas no pirmā ziediņa līdz galvā likšanas brīdim. Ļausimies līgošanas priekam. Gaidīts ikviens vainagu darinātājs, līdzi jāņem darbošanās azarts un pīšanas materiāli. Pasākuma labvēļi un atbalstītāji būs parūpējušies par atbilstošu svētku noskaņu.
20.jūnijā plkst.11.00 Zaļais tirdziņš Krišjāņos (aicināti visi pirkt un pārdot gribētāji). Plkst. 20.00 pasākums „Līgo veci, Līgo jauni” (pagasta karoga un logo prezentēšana). Plkst.22.00 balle kopā ar muzikālo grupu „Sābri” (Salnava). Ieeja brīva
21. jūnijā plkst. 21:00 Briežuciemā pie tautas nama Pirmsjāņu ielīgošana kopā ar tautas muzikantiem no Balvu, Viļakas un Baltinavas novadiem. Pēc koncerta ugunskura iedegšana, kopīga līgošana, cienasts. Lietus gadījumā pasākums notiks Tautas namā.
21.jūnijā plkst.19.00 Lazdulejas pagastā Estrādes atklāšanas pasākums Līgo ieskaņās un pirmā zaļumballe jaunajā estrādē  plkst.21.00
21.jūnijā plkst. 20.00 Vectilžas sporta un atpūtas centrā Saikavas amatierteātra izrāde V.Pupure ,,Kaimiņu būšana”. Ieeja EUR 0,50. Plkst.22.00 Balle, spēlē Kaspars Maks Ieeja EUR 1,42
22.jūnijā plkst.12.00 Bērzpils pagasta centrā Zāļu dienas ieskaņas tirgus. Aicināti visi pirkt un pārdot gribētāji! Tirgu ieskandinās Bērzpils pagasta lauku kapela, sieviešu vokālais ansamblis „Naktsvijoles”, folkloras kopa „Saivenis” un Rugāju novada dāmu ansamblis. Būs vainagu pīšanas meistardarbnīca. Līdzi ņemiet savu materiālu – zaļumus, ziedus, diegus un šķēres.
23.jūnijā plkst.9.00 Zaļais tirdziņš Tilžas centrā un plkst.21.00 Jāņu ielīgošana kopā ar pagasta pašdarbniekiem. Pēc pasākuma zaļumballe Tilžas estrādē līdz pat rīta gaiļiem kopā ar ansambli „Sābri”.
23. jūnijā plkst.20.00 Balvu pilsētas parka estrādē Sadziedāšanās koncerts ar jokiem pa vidu "23 skaistas latviešu dziesmas dzied Balvu iedzīvotāji" .
Plkst.22.00 ugunskura iededzināšana kopā ar tautas muzikantiem; plkst.22.30 dejas līdz rīta gaismai kopā ar grupu "Mani Mākoņi" un Dj Čivix.
23.jūnijā plkst.20.00 „Īsa bija Jāņu nakts…” Līgo pasākums Bērzkalnes pagasta estrādē ar teatralizētu uzvedumu Rubeņu amatierteātra izpildījumā un disko ballīte līdz rīta gaismai.
23.jūnijā plkst. 20.00 Vectilžas pagasta estrādē koncerts ,,Rūtoj bite, rūtoj saule”. Koncertā piedalās Vectilžas pagasta jauniešu tautu deju kolektīvs, folkloras kopa ,,Saime”, Balvu Kultūras un atpūtas centra deju kopa ,,Atvasara”. Ugunskura iedegšana un diskoballe. Ieeja brīva