previous arrow
next arrow
Slider

Lieldienu pasākumi Balvu novadāBalvu pilsēta
20. aprīlī plkst. 15.00 Lieldienu pasākums-koncerts “Bērni, putni dzied... saule, zaķi dejo” Balvu Kultūras un atpūtas centrā
plkst.20.00 Deju vakars kafejnīcā Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Spēlē grupa ,,Galaktika,,.
21. aprīlī plkst. 12.30 Balvu jauktā kora „Mirklis”  Lieldienu koncerts Balvu Romas katoļu baznīcā. Diriģents Uldis Kokars.

Balvu pagasts
20.aprīlī plkst.15.00 Lieldienu pasākums Balvu pagasta Tautas namā. Piedalās Balvu pagasta dramatiskais kolektīvs ar A. Brigaderes izrādi ”Čaukstenes” vadīja V. Resne, jauktais vokālais ansamblis „Malduguns”, vadītāja G. Ripa. Plkst. 22.00 Lieldienu balle kopā ar grupu „Alise”.

Bērzpils pagasts
Top izstāde ''Mans Lieldienu zaķis''. Darbus iesniegt līdz 15.aprīlim Bērzpils saietu namā.
20. aprīlī plkst.  13.00 Lieldienu koncerts ''Lai saulainās krāsās Lieldienas zied...'' Bērzpils saietu namā. Piedalās Bērzpils pagasta pašdarbības kolektīvi. Pēc koncerta -pie estrādes - šūposimies Lieldienu šūpolēs, notiks olu kaujas un citas Lieldienu izdarības. Ieeja -krāsaina Lieldienu ola.

Briežuciema pagasts
20. aprīlī plkst. 20.00 pasākums „Lieldienu raibumiņi” ( „nelieli teātra gabaliņi”, dziesmas, dejas, rotaļas). Līdzi paņemiet krāsainus dzīpariņus, kopīgi veidosim krāšņus „Lieldienu raibumiņus”. Pēc pasākuma diskoballe.

Bērzkalnes pagasts
20.aprīlī plkst. 12.00 Lieldienu pasākumi „Šūpojies Lieldienās, priecājies Lieldienās”, Bērzkalnē sporta un atpūtas laukumā,
Plkst.15.00 - Lieldienu pasākums Rubeņu saieta namā.

Kubulu pagasts
20. aprīlī plkst. 20.00 Lieldienu koncerts. Plkst. 22.00 Balle kopā ar grupu” OTTO” Kubulu Kultūras namā.

Krišjāņu pagasts
20.aprīlī plkst.12.00 Lieldienu pasākums. Interesanti piedzīvojumi Lieldienu noskaņās. Visiem ģērbties krāsaini-kā olām. Katram līdzi jāņem viena krāsota ola un labs garastāvoklis.

Lazdulejas pagasts
11.aprīlī plkst. 11:00 Lazdulejas pagasta Saietu namā radošā darbnīca „Lieldienas gaidot”.
Tilžas pagasts
20. aprīlī Tilžas Kultūras namā Tilžas vidusskolas 12.klases iestudējumā R. Blaumaņa komēdija ”Brīnuma zālīte”.Plkst.21.00 Balle spēlēs ansamblis „Draugi”.

Vectilžas pagasts
20.aprīlī plkst.20.00 Koncerts „Rotā saule Lielu dienu” Vectilžas sporta un atpūtas centrā. Plkst.22.00 balle kopā ar grupu „Zaļā gaisma”.

Vīksnas pagasts
20.aprīlī plkst.18:00 Pavasara Saulgriežu Vīksnas pašdarbnieku koncerts un uzvedums „Sadzīviskas ainas no Antonciema”. Plkst.21:00 Pavasara Saulgriežu balle. Ieeja brīva.