previous arrow
next arrow
Slider

Ziemassvētku un Jaunā gada sagaidīšanas pasākumi Balvu novadā

Balvi
17. decembrī plkst. 18:00 Ziemassvētku ieskaņu koncerts Balvu Valsts ģimnāzijā. Koncerta laikā būs iespējams ziedot līdzekļus ģimnāzijas iecerēto radošo ideju un darbu realizācijai.
19. decembrī plkst. 18:30 Balvu Bērnu un jauniešu centra koncertuzvedums "Ziemassvētku vecīša meklējumos!" Balvu muižā.
21.decembrī plkst. 12.00 - 15.00 Ziemassvētku piedzīvojums ar jautrajiem rūķiem Tirdzniecības centrā (Brīvības ielā 57). Bezmaksas pasākums visai ģimenei.
21.decembrī plkst.20.00 Koncerts „Brītiņu pirms gaismas” Balvu Kultūras un atpūtas centrā.Ieeja bez maksas.
25.decembrī plkst.20.00 Lielā Ziemas balle Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Spēlē grupa „Gunārs un Zane”.
26.decembrī plkst.15.00 Tautas pūtēju orķestra ,,Balvi” Ziemassvētku koncerts Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Ieeja bez maksas.
27.decembrī plkst.11.00 Bērnu eglīte Ieprieksējā pieteikšanās Balvu Kultūras un atpūtas centrā.
27.decembrī plkst.19.00 Baltinavas amatierteātra „Palādas” izrāde "Ontans i Anne" II daļa "Kuozu goda jubileja" Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Ieejas maksa Ls2.
1.janvārī plkst.00.30 Jaungada salūts laukumā pie Balvu Kultūras un atpūtas centra. Plkst. 1.00 Jaungada balle Balvu Kultūras un atpūtas centrā.
Bērzpils pagasts
20.decembrī plkst.10.00 Pirmsziemassvētku tirdziņš Bērzpils Saieta namā.
27.decembrī plkst.20.00 Gada noslēguma koncerts un balle Bērzpils Saieta namā.
Bērzkalnes pagasts
16.decembrī plkst.15.00 Gaismu iedegšana Bērzkalnes pagasta lielajā eglē pie Bērzkalnes pagasta ēkas.
28.decembrī plkst.19.00 Vecgada balle pagasta iedzīvotājiem kultūrai paredzētajās telpās.

Briežuciema pagasts
13.decembrī plkst.16.00 Latviešu filmu vakars Briežuciema Tautas namā.
29.decembrī plkst.21.00 Gada noslēguma pasākums un balle kopā ar brāļiem Puncuļiem Briežuciema Tautas namā.

Kubulu pagasts
21.decembrī Pagasta deju kolektīvu koncerts ”Ziemai vārti vaļā” Kubulu Kultūras namā.
25.decembrī LNT šova „Dziedošās ģimenes” 2012.,2013.gada dalībnieku - Laicānu ģimenes koncerts un Ziemassvētku balle ar grupu „Ceļā” Kubulu Kultūras namā.

Krišjāņu pagasts
29.decembrī plkst.19.00 Gada noslēguma pasākums Krišjāņu Tautas namā. Plkst.21.00 Svētku balle kopā ar Zinti Krakopu.

Tilžas pagasts
7.decembrī plkst. 9.00 „Šujam, adām, cepam, vārām, Ziemassvētkus gaidīdami” - Amatnieku darbu izstāde- pārdošana Tilžas Kultūras namā.
13.decembrī plkst.15.00 Radošā darbnīca „Rotas mūsu eglītei” Tilžas kultūras namā.
15.decembrī plkst.16.00 Gaismu iedegšana Tilžas pagasta lielajā eglē pagasta centrā.
25.decembrī plkst.19.00 Pasākums „Raida Tilžas reģionālā televīzija” Tilžas kultūras namā. Plkst.21.00 Balle kopā ar Ēriku Gruzniņu.

Vīksnas pagasts
26.decembrī plkst.15.00 Ziemassvētku koncerts „Balts sniedziņš krīt uz skujiņām” Vīksnas tautas namā.
28.decembrī plkst.19.00 Vecgada karnevāls bērniem Vīksnas tautas namā. Plkst.22.00 Vecgada karnevāla balle. Spēlēs Zintis Krakops.

Vectilžas pagasts
14.decembrī plkst.13.00 Gaismu iedegšana Vectilžas pagasta lielajā eglē Vectilžas pagasta estrādē.
27.decembrī plkst.19.00 Koncertuzvedums ,,Ziemas saulgriežu laikā” Vectilžas sporta un atpūtas centrā. Plkst.22.00 Balle ,,Zaļā gaisma”. 

Aktuālajai informācijai par pasākumiem sekojiet www.balvi.lv