Miķeļdienas gadatirgus

Share
28. septembrī plkst. 10 Balvu pagastā pie Naudaskalna ezeriņa notiks Miķeļdienas gadatirgus, kurā aicnāti visi, kuri vēlas pirkt, pārdot, mainīt pašu audzēto, darināto vai saražoto.

Andelēsies pašmāju pašdarbnieki, notiks dažādas atrakcijas, kā ari ieradīsies Vectilžas dramatiskais kolektīvs "Melnais kaķis" kurš raus rāceni, slauks govi un dažādi citādi lustēs tirdziniekus. Neizpaliks ari tradicionālais umurkumurs un dārzeņu sautējums.