previous arrow
next arrow
Slider

Aušanas meistardarbnīca „Ziemeļlatgales strīpainie brunči”

Projekta Nr.ELRII-308, „Saglabāt , lai nepazaudētu-kultūrvēsturiskā mantojuma aizsargāšana ” ietvaros
sestdien, 24.augustā plkst. 10:00 Baltinavas novada muzejā Aušanas meistardarbnīca  „Ziemeļlatgales strīpainie brunči” - 1.Darbnīca „Izpēte. Krāsu salikumi. Skices”, vadītāja Iveta Gabrāne.

Interesenti aicināti pievienoties!

Pasargāt ,lai nepazaudētu.
ELRII-308
Balvu novada pašvaldība
Sangastes lauku pašvaldība
Dedoviču rajona administrācija
Pleskavas apgabalā
Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instruments 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgi īstenojamus pasākumus pierobežas reģiona attīstībai ar mērķi uzlabot reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas federāciju.
Programmas mājas lapa www.estlatrus.eu.