previous arrow
next arrow
Slider

Ielīgošanas un Līgo svētku pasākumi

Balvos
22.jūnijā Zemnieku un amatnieku tirdziņš TC SuperNetto (Brīvības iela 57)
23.jūnijā plkst.20.00 Līgo svētki „Kopā, kopā kaimiņu meitas iesim Jānīti padaudzināti” Balvu pilsētas parkā. Līgo balle kopā ar grupu „Otto”.

Bērzkalnes pagastā
23.jūnijā plkst.21.00 Līgo pasākums Bērzkalnes pagasta estrādē.
Briežuciema pagastā
21. jūnijā plkst. 19.00 Filmas "'Vīna vosara dieļ vysu"' demonstrēšana un tikšanās ar aktieriem un filmēšanas grupu.
Plkst. 21.00 Pirmsjāņu ielīgošana, ieeja brīva.
Krišjāņu pagastā
22.jūnijā plkst.19.00 „Reiz bija kolhozs” – tehnikas parāde. Plkst.20.00 Kolhoznieku balle, plkst. 23.00 Jāņu ielīgošana. Laipni gaidīti visi bijušie kolhoza „Krišjāņi” darbinieki un strādnieki.
29.jūnijā „Netradicionālā orientēšanās” Krišjāņu tautas nama teritorijā.
Lazdulejas pagastā
22.jūnijā plkst.20.00 Jāņu ielīgošana pie Lazdulejas pagasta pārvaldes ēkas.
Tilžas pagastā
22.jūnijā  no plkst. 8.00 Zaļais tirdziņš 
23.jūnijā pašdarbnieku koncerts. Piedalās Tilžas pagasta pašdarbības kolektīvi. Pēc koncerta balle kopā ar ansambli „Draugi”.
Vectilžas pagastā
22.jūnijā plkst.21.00 Koncerts „Appušķoju trejus vārtus, pinu ziedu vainadziņu” Vectilžas pagasta estrādē. Plkst.22.00 balle.