Velomaršrutus Nr.15 - Zaļais ceļš Gulbene-Balvi-Viļaka

Reģionālais velomaršruts Nr. 15 ved pa kādreizējo dzlezceļa līniju Gulbene-Pitalova, kura tika slēgta 2001. gada un šobrīd senais dzelzceļa uzbērums tiek pielāgots aktīvajam tūrismam - velobraucējiem, kājāmgājējiem.

Nedaudz vairāk kā 70 km velomaršruts no Gulbenes cauri Litenei ved uz Balvu novada Kubuliem, kur atradās dzelzceļa stacija "Balvi", tālāk caur Vīksnu uz Kupravu un Žīguriem, tālāk no Žīguriem līdz kādreizējai Mežvidu pamatskolai Vecumu pagastā un turpinājumā no Mežvidu pamatskolas cauri Borisovai un Viļakai līdz Krievijas robežai - pa ceļiem.

Velomaršrutā izveidotas vairākas atpūtas vietas - pie Litenes, Sitā,  Kubulos, Vīksnā un Žīguros.

Maršruta karte PDF  formātā šeit.