Muzeji

Abrenes istabas

Abrenes istabas 2“Abrenes istabas” atrodas ēkā ar interesantāko un daudzveidīgāko vēsturi Viļakā un te airākās istabās izvietotas ekspozīcijas, kas atspoguļo laika periodu no 1920 līdz 1960. gadam, kad Viļaka
ietilpa Jaunlatgales, Abrenes apriņķī, vēlak Viļakas apriņķa un Abrenes rajona centrs.

Lasīt tālāk...

Viļakas muzejs

 vilakas muzejsViļakas muzejs atrodas pilsētas kultūrvēsturei nozīmīgā 1913. gadā celtajā katoļu draudzes mājā, kas tautā, savas nozīmības dēļ, dēvēta par ''Gaismas zāli'' un bijušajā kapucīnu mūku klostera ēkā. Muzejā atspoguļota Viļakas pilsētas un tās tuvākās apkārtnes vēsture no 13.gs. līdz mūsdienām - nozīmīgākie notikumi, izcilākās personības un laikmeta liecības.

Lasīt tālāk...

Baltinavas muzejs

baltinava muzejsBaltinavas muzejs dibināts 1996.gadā. Apmeklētājiem pirmo reizi atvērts 1997.gada 28.maijā.

Muzeja darbības pamatā ir Baltinavas pagasta vēstures izpēte, popularizēšana un vēsturisko liecību saglabāšana, novadnieku, amatnieku apzināšana. Muzejā krājumā ir pagasta iedzīvotāju nodarbošanos un dzīves līmeni raksturojošie sadzīves priekšmeti un darba rīki, iespieddarbi, dokumenti, fotogrāfijas, naudas zīmes, etnogrāfiskie priekšmeti un vietējo mākslinieku gleznas.

Lasīt tālāk...

Balvu Novada muzejs

Balvu Novada muzejs atrodas Balvu muižas apbūves teritorijā - rekonstruētajā muižas klētī, kur vēstures elpa mijas ar jaunām vēsmām - līdzās pastāv muižas ļaužu būvētās pagraba velves un izstāžu zāles ar jumta logiem; senatnīgas klēts durvis, kas darinātas no 200 gadus veca koka un vietējo meistaru gatavotas mēbeles; izstādes, kas stāsta par novada senatni, un jauno mākslinieku skatījums uz dzīvi.

Balvu novada muzejā apmeklētājiem ir iespēja iepazīties ar Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas atbalstītā projekta ietvaros izveidoto Ziemeļlatgales nemateriālā kultūras mantojuma digitālo ekspozīciju.

Lasīt tālāk...

Tilžas kultūras un vēstures nams

Tilžas pagastā Kultūras nama telpās darbojas vēstures centrs-muzejs, kur var iepazīties ar ievērojamākajām Tilžas pagasta personībām, vēsturiskajiem notikumiem, amatniekiem.

Lasīt tālāk...