Lāčplēša dienas pasākumi Balvu novadā

Lāčplēša diena Balvu novadā11.novembrī iedzīvotājus aicinām individuāli sev vēlamā laikā nolikt ziedus, svecītes, lāpas piemiņas vietās Balvu novada teritorijā:

 • Balvu pilsētā pie pieminekļa Latgales partizānu pulka kritušajiem karavīriem.
  Video uzrunas Balvu novada mājaslapā www.balvi.lv, Balvu Kultūras un atpūtas centra Facebook lapā @BalvuKAC.
  17:00 Ekumēniskais Dievkalpojums tiešraidē no Balvu Romas katoļu baznīcas Facebook lapā @balvunovadapasvaldiba;
  Gaismas ceļš Balvos. Balvu pilsētā būs iespēja izstaigāt Latviešu tautai būtisku – nedaudz simbolizētu ceļu – Gaismas taku. Ceļa sākums pie Balvu Dižozola, tālāk pa Brīvības cīņu un Sapņu ceļu cauri pilsētas parkam līdz piemineklim Latgales partizānu pulka kritušajiem karavīriem. Tālākais ceļš vedīs uz vietu, kura iemirdzēsies gan Latvijas karoga, gan Latgales karoga krāsās – piemineklis Abrenes apriņķa komunistiskā genocīda upuru piemiņai. Improvizētā ceļa noslēgums – Gaisma un Garīgums. Gods. Latgale. Garīgā un laicīgā satikšanās – pie Balvu Sakrālās kultūras centra un Balvu Romas katoļu baznīcas.
 • Bērzpilī - piemiņas vietā "Brīvības cīņu (1918-1920) karavīriem un Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem";
 • Baltinavā - Masļenku traģēdijas piemiņas vietā;
 • Rugājos - skvērā pie Latvijas atbrīvotāju un genocīda upuru piemiņas vietas un pie Nacionālo partizānu piemiņas vietas Rugāju vidusskolas dārzā;
 • Šķilbēnu pagastā - no 16:00 svecīšu izvietošana Upītes zelta spoguļu estrādē, raidot atspulgu gaismu debesīs. No 17:00 lāpu izgaismots ceļš līdz piemiņas vietai svecīšu nolikšanai Rekovā pie Baltā krusta. Ceļa sākums pie KC "Rekova".
 • Tilžas pagastā - pie pieminekļa nacionālajiem partizāniem A.Bružem un A.Pūcem;
  pie pieminekļa Pirmajā pasaules karā un Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo karavīru piemiņai Kāpessila kapos;
  pie pieminekļa Tilžas novada nacionālajiem partizāniem;
  pie Baltajiem krustiem Akuču purva malā un Lielgrīvas mežā Andreja Roskoša piemiņai.
  Plkst. 11:00 piemiņas brīdis, ieslēdzot automašīnu brīdinājuma signālus uz 1 minūti.
 • Viļakā - no 16:00 līdz 18:00 piemiņas vietā Jaškovā;
 • Žīguros - no 17:00 pie Žīguru Kultūras nama.

11.novembrī pie pieminekļa Latgales partizānu pulka kritušajiem karavīriem Balvos - foto no "Staņislava" vēstures no Balvu Novada muzeja arhīviem.

No 10.novembra Balvu novada muzeja Facebook lapā @balvumuzejs un mājaslapā www.muzejs.balvi.lv skatāma virtuālā izstāde "Staņislava ceļš".

Aicinām Balvu novada iedzīvotājus 11.novembra vakarā iedegt savos logos sveču liesmiņas mūsu varoņu piemiņai.

Apmeklējot piemiņas vietas, jāievēro valstī noteiktie epidemioloģiskās drošības noteikumi!