Gidu pakalpojumi

Share


Zinaida Logina
, Ziemeļlatgales laikraksta „Vaduguns” žurnāliste.  
T.  29203754 , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Zinaida uzskata, ka mūsu dzīvei ir tik daudz jēgas, cik kādam varam būt noderīgi. Pati daudz ceļojusi, viņa zina, kas jāpiedāvā mūspuses ciemiņiem- smaids, labs noskaņojums, pozitīvas emocijas un savas dzimtās puses krāšņums no vēstures līdz šodienai. "Nogurāt no garā ceļa? Pavingrosim! Padziedāsim! Un prieks vairosies. Apsolu, Jūs izbaudīsiet vērtīgu atpūtu, uzkrāsiet lieliskas atmiņas un izdzīvosiet skaistus mirkļus."
Ekskursijas latviešu, krievu, latgaliešu valodās.

Arnita Melberga
T. 26361594 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
"Ar prieku jūs iepazīstināšu ar savu pilsētu - Balviem. Dosimies kopīgā pastaigā pa Balvu pilsētas centru, apmeklējot gan tūristu populāras vietas, gan vietas, kur smelties enerģiju no dabas."
Ekskursijas latviešu valodā.


Anna Kriviša
T. 27872031, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
"Dosimies iepazīt Bērzpils pagastu - maizes cepšanas un aušanas meistardarbnīcas, Bēržu baznīcas apmeklējums un zivju zupas baudīšana Ičas krastos ar stāstījumu par Ičas apmetni."
Ekskursijas latviešu un latgaliešu valodās.

Aina Rakstiņa
T. 26162391
Vada ekskursijas Tilžas pagastā un Ziemeļlatgalē latviešu un latgaliešu valodās.

 Dagnija Vaickovska
T. 26840337, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
"Ar prieku parādīšu pilsētas viesiem skaistākās vietas Ziemeļlatgales pērlē - Balvos. Stāstījumu par pilsētu varu papildināt ar brīnišķīgām ērģeļu skaņām Balvu ev.lut.baznīcā. Pēc vajadzības varu noorganizēt ekskursijas pa Ziemeļlatgali, Latgali, Latviju." 
Ekskursijas latviešu, angļu un vācu valodās.

Iveta Alpe
T. .27038598,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
"Radīšu iespēju apskatīt un iepazīt skaistākās vietas Balvos. Piedāvāju interesantu un saistošu ekskursiju pa kultūras, vēstures un sakrālajiem objektiem."
Ekskursijas latviešu, krievu un vācu valodās.