previous arrow
next arrow
Slider

Tajā lasiet:
  • Pirmie 12 Latvijas tūrisma uzņēmēji saņēma kultūras zīmi “Latviskais mantojums”;
  • TOP notikumi, kas aktuāli vasaras sezonā;
  • "Lauku Ceļotājs" Briselē saņem balvu par vienu no labākajiem Eiropas Savienības LIFE+ programmā veiktajiem projektiem;
  • Pirmo reizi - Kartupeļu festivāls. LC organizē Kartupeļu festivālu sadarbībā ar Kalnciema tirgu un Latvijas kartupeļu audzēšanas asociāciju;
  •  Konsultāciju programmas ekspertu ieteikumi lauku tūrisma saimniekiem;
  •  Projektu aktualitātes, svarīgi datumi u.c. jaunumi.

Avīzes PDF versija šeit (1.77 MB)

Balvos
22.jūnijā Zemnieku un amatnieku tirdziņš TC SuperNetto (Brīvības iela 57)
23.jūnijā plkst.20.00 Līgo svētki „Kopā, kopā kaimiņu meitas iesim Jānīti padaudzināti” Balvu pilsētas parkā. Līgo balle kopā ar grupu „Otto”.

Bērzkalnes pagastā
23.jūnijā plkst.21.00 Līgo pasākums Bērzkalnes pagasta estrādē.
Briežuciema pagastā
21. jūnijā plkst. 19.00 Filmas "'Vīna vosara dieļ vysu"' demonstrēšana un tikšanās ar aktieriem un filmēšanas grupu.
Plkst. 21.00 Pirmsjāņu ielīgošana, ieeja brīva.
Krišjāņu pagastā
22.jūnijā plkst.19.00 „Reiz bija kolhozs” – tehnikas parāde. Plkst.20.00 Kolhoznieku balle, plkst. 23.00 Jāņu ielīgošana. Laipni gaidīti visi bijušie kolhoza „Krišjāņi” darbinieki un strādnieki.
29.jūnijā „Netradicionālā orientēšanās” Krišjāņu tautas nama teritorijā.
Lazdulejas pagastā
22.jūnijā plkst.20.00 Jāņu ielīgošana pie Lazdulejas pagasta pārvaldes ēkas.
Tilžas pagastā
22.jūnijā  no plkst. 8.00 Zaļais tirdziņš 
23.jūnijā pašdarbnieku koncerts. Piedalās Tilžas pagasta pašdarbības kolektīvi. Pēc koncerta balle kopā ar ansambli „Draugi”.
Vectilžas pagastā
22.jūnijā plkst.21.00 Koncerts „Appušķoju trejus vārtus, pinu ziedu vainadziņu” Vectilžas pagasta estrādē. Plkst.22.00 balle.

Aizvadītajā nedēļas nogalē no 7. jūnija līdz 9. jūnijam Sanktpēterburgā notika Latgales Kultūras festivāls, kas tika organizēts jau otro gadu, pateicoties veiksmīgai Latgales Reģiona attīstības aģentūras un Latgales plānošanas reģiona sadarbībai ar Latvijas Republikas ģenerālkonsulātu Sanktpēterburgā un Kirova centrālo atpūtas un kultūras parku.

Aicinājums balveniešiem, kuri Balvus sauc par dzimto pilsētu, kuri ilgus gadus te ir dzīvojuši, strādājuši, kuri saka ,,Es esmu balvenietis!,,
       Balvi – Ziemeļlatgales centrs – attīstās, plaukst un zied! Tā sakām mēs, kuri šodien dzīvojam Balvos. Balvenieši prot nopietni strādāt un vērienīgi atpūsties.
 Ik vasaru trešās jūlija nedēļas nogalē Balvu klusumu un mieru satricina žilbinoši pilsētas svētki!
       Šī gada Balvu pilsētas svētku moto ir ,,Muižas Lācis kopā sauc!” un tie notiks 19. un 20. jūlijā. Nepārprotami, tas būs balveniešu SALIDOJUMS.