previous arrow
next arrow
Slider

Lai attīstītu sadarbību un izveidotu patstāvīgu tīklu tūrisma nozarē starp Latgales un Pleskavas reģioniem, Latgales plānošanas reģions (LPR) Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam realizē pārrobežu sadarbības projektu „Tour de Latgale and Pskov” ( proj. Nr. ESTLATRUS/1.3./ELRI-129/2011/08 ).
Projekta ietvaros, ar mērķi popularizēt Latgales reģiona tūrisma piedāvājumu Krievijas tirgū, no 19. jūnija līdz 23. jūnijam tika organizēts darba brauciens - ekskursija masu medijiem un tūroperatoriem no Sanktpēterburgas. Piecu dienu laikā viesi apmeklēja populāros reģiona tūrisma objektus. Brauciena dalībnieki iepazinās ar Balvu un Rugāju novadu tūrisma piedāvājumu, apmeklēja Rēzeknes novadu un Rēzeknes pilsētu, Preiļu novadu, iepazina Marka Rotko Mākslas centru Daugavpilī, savukārt, apmeklējot Ludzas Lielo latgaļu tirgu, viesi iepazinās ar Latgales reģiona amatniecības tradīcijām.

Balvu novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Vides investīciju fonds” 2013. gada 27. jūnijā rīko "Enerģijas dienu” Balvos. Pasākuma ietvaros paredzēti dažādi pasākumi pieaugušajiem un bērniem Balvu Kultūras un atpūtas centrā, kā arī tā laukumā.
Visas dienas garumā Balvu Kultūras un atpūtas centrā notiks semināri par elektromobīļiem, ekonomisku braukšanu, pasīvajām mājām, brīvo elektroenerģijas tirgu un energoefektivitāti mājsaimniecībās. Apmeklētājiem KAC foajē būs iespēja apskatīt Balvu mākslas skolas audzēkņu darbu izstādi „Dzīvosim zaļi”.

Tajā lasiet:
  • Pirmie 12 Latvijas tūrisma uzņēmēji saņēma kultūras zīmi “Latviskais mantojums”;
  • TOP notikumi, kas aktuāli vasaras sezonā;
  • "Lauku Ceļotājs" Briselē saņem balvu par vienu no labākajiem Eiropas Savienības LIFE+ programmā veiktajiem projektiem;
  • Pirmo reizi - Kartupeļu festivāls. LC organizē Kartupeļu festivālu sadarbībā ar Kalnciema tirgu un Latvijas kartupeļu audzēšanas asociāciju;
  •  Konsultāciju programmas ekspertu ieteikumi lauku tūrisma saimniekiem;
  •  Projektu aktualitātes, svarīgi datumi u.c. jaunumi.

Avīzes PDF versija šeit (1.77 MB)

Balvos
22.jūnijā Zemnieku un amatnieku tirdziņš TC SuperNetto (Brīvības iela 57)
23.jūnijā plkst.20.00 Līgo svētki „Kopā, kopā kaimiņu meitas iesim Jānīti padaudzināti” Balvu pilsētas parkā. Līgo balle kopā ar grupu „Otto”.

Bērzkalnes pagastā
23.jūnijā plkst.21.00 Līgo pasākums Bērzkalnes pagasta estrādē.
Briežuciema pagastā
21. jūnijā plkst. 19.00 Filmas "'Vīna vosara dieļ vysu"' demonstrēšana un tikšanās ar aktieriem un filmēšanas grupu.
Plkst. 21.00 Pirmsjāņu ielīgošana, ieeja brīva.
Krišjāņu pagastā
22.jūnijā plkst.19.00 „Reiz bija kolhozs” – tehnikas parāde. Plkst.20.00 Kolhoznieku balle, plkst. 23.00 Jāņu ielīgošana. Laipni gaidīti visi bijušie kolhoza „Krišjāņi” darbinieki un strādnieki.
29.jūnijā „Netradicionālā orientēšanās” Krišjāņu tautas nama teritorijā.
Lazdulejas pagastā
22.jūnijā plkst.20.00 Jāņu ielīgošana pie Lazdulejas pagasta pārvaldes ēkas.
Tilžas pagastā
22.jūnijā  no plkst. 8.00 Zaļais tirdziņš 
23.jūnijā pašdarbnieku koncerts. Piedalās Tilžas pagasta pašdarbības kolektīvi. Pēc koncerta balle kopā ar ansambli „Draugi”.
Vectilžas pagastā
22.jūnijā plkst.21.00 Koncerts „Appušķoju trejus vārtus, pinu ziedu vainadziņu” Vectilžas pagasta estrādē. Plkst.22.00 balle.

Aizvadītajā nedēļas nogalē no 7. jūnija līdz 9. jūnijam Sanktpēterburgā notika Latgales Kultūras festivāls, kas tika organizēts jau otro gadu, pateicoties veiksmīgai Latgales Reģiona attīstības aģentūras un Latgales plānošanas reģiona sadarbībai ar Latvijas Republikas ģenerālkonsulātu Sanktpēterburgā un Kirova centrālo atpūtas un kultūras parku.