previous arrow
next arrow
Slider

Lieldienu pasākumi Balvu novadā

lieldienas21. aprīlī

12:00 Lieldienu pasākums "Pa Lieldienu zaķa pēdām" Rubeņu ciema saieta namā

13:00 Lieldienu sarīkojums "Ar saulīti šūpojos" Lāča dārzā Balvos. Skanīgas, jautras Lieldienas radīs: postfolkloras grupa "Dārdi", jauniešu folkloras kopa "Upīte", radošās darbnīcas, spēles un rotaļas, šūpošanās, olu krāsošana un ripināšana, mājdzīvnieki un vizināšanās ar poniju. Ieeja bez maksas. Līdzi ņemiet krāsotu Lieldienu olu!

13:00 Lieldienu koncerts "Uzsmaidi saulei!" Briežuciema tautas namā. Piedalās Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un Briežuciema folkloras kopa "Soldanī". Jautas Lieldienu izdarības - olu ripināšana, rotaļas, olu kaujas, konkurss "Smukākā ola".

14:00 Lieldienu pasākumā koncertēs Viļānu kultūras nama lauku kapela "BUMBURNEICYS" Bērzpils vidusskolas zālē. Lieldienu izdarības: olu ripināšana, olu kaujas. Ieeja- Lieldienu olas

 

14:00 Lieldienu pasākums "Lieldienu zaķim pa pēdām" Lazdulejas pagasta pārvaldes zālē. Konkurss - labākā Lieldienu kompozīcija, Lieldienu tradicionālās aktivitātes, jautrās stafetes, šūpošanās.

12:00-16:00 atvērts Balvu Novada muzejs, kur skatāmas pastāvīgās ekspozīcijas par Ziemeļlatgales kultūrvidi, tradīcijām, kā arī izstāde "Atmiņas par Sibīriju" (19.,20.,22.04. muzejs slēgts!).

17:00 Deju studijas "Terpsihora" deju izrāde "Kaķīša dzirnaviņas" pēc K.Skalbes pasakas motīviem Kubulu kultūras namā. Ieejas maksa 5 EUR (iepriekšpārdošana Kubulu KN)

18:00 Krišjāņu dramatiskā kolektīva pirmizrāde E.Grāmatniece “Kai Pampāļu Pīters sīvu meklieja” Krišjāņu tautas namā. Ieejas maksa – ziedojums 0,50 EUR

19:00 Baltinavas amatierteātra "Palādas" izrāde Danskovīte "Māma- detektīvs" Balvu pagasta Tautas namā Naudaskalnā. Ieejas maksa 2 EUR

19:00 Naukšēnu radošās apvienības "Krelles" koncerts "Ripo, saulīt!" un 21:30 Lieldienu balle Tilžas kultūras namā. Biļešu cenas: uz koncertu iepriekšpārdošanā 2.50 EUR, koncerta dienā 4.00 EUR, uz balli 2.50 EUR

20:00 Lieldienu diskoballe kopā ar DJ INGARS Bērzkalnes pagasta kultūras un atpūtas telpās

20:00 Lieldienu koncerts "Pilns sudraba pūpoliem vītola zars..." Vectilžas sporta un atpūtas centrā. Pēc koncerta balle kopā ar Zinti Krakopu. Ieeja EUR 1,50

22:00 Lieldienu balle ar grupu „Putukvass” Vīksnas tautas namā. Galdiņus var rezervēt pa tālruni 20284144. Līdz var ņemt groziņus. Ieeja 3 EUR

22:00 Lieldienu balle kopā ar grupu "Ginc un Es" Kubulu kultūras namā. Ieejas maksa līdz 23:00 3 EUR, pēc tam 5 EUR

22. aprīlī

13:00 Lieldienu koncerts. Dainis Skutelis, koncertmeistare Guna Kise. Alfas kursa noslēgums. Balvu Sakrālās kultūras centrā

16:00 Balvu Kultūras un atpūtas centra koru "Mirklis", "Pīlādzis" un Balvu Mūzikas skolas kora klases audzēkņu koncerts Balvu muižā

21 04 kubuli balle21 04 lieldienas balvos 

21 04 berzpils briezuciems 21 04