previous arrow
next arrow
Slider

Pasākumi Balvu novadā 7.-17. decembrī

pasakumi dec 7 17 m7. decembrī 17:30 Tilžas ciema centrā “Brīnumu meklējot” – gaismu iedegšana pagasta centrālajā eglē

8. decembrī 9:00 Lauku labumu tirdziņš Ziemassvētku noskaņās Balvos, laukumā pie Balvu Kultūras un atpūtas centra

9. decembrī 10:00 Maskas un to izgatavošana Vectilžas sporta un atpūtas centrā

9. decembrī 16:00 Sakrālās kultūras centrā koncerts "Brīnuma spārni pasauli sedz". Piedalās Dricānu Kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis “Almus” un Dricānu svēto apustuļu Simeona un Jūdas Romas katoļu baznīca jauniešu ansamblis. Vadītājs Jānis Veļičko.

9. decembrī 17:00 "Balvu skvēra egles svētki" Balvu pilsētas skvērā

 

12. decembrī 18:30 Vakarēšana – puzuru gatavošana Tilžas kultūras namā

14.decembrī plkst. 16.00 Balvu Novada muzejā gleznošanas studijas “Olīves’’ 10 gadu jubilejas izstādes atklāšana

15. decembrī 14:00 Volākā ansambļa "Vakarblāzma" 10 gadu jubilejas koncerts Kubulu kultūras namā

16. decembrī 10:00 Putraimdesu jeb asinsdesu pagatavošana Vectilžas sporta un atpūtas centrā

16.decembrī plkst.15:00 "Balvu muižas egles svētki"-muzikāla pēcpusdiena "Brīdi pirms gaismiņas". Muzicē: "Mirklis", "Pīlādzis", "Notiņas", "Razdoļje", "Vokālās studijas" solisti. Ieeja bezmaksas.

17. decembrī 18:30 Balvu kultūras un atpūtas centra tautisko deju kolektīva "Balvu vilciņš" koncerts Kubulu kultūras namā