previous arrow
next arrow
Slider

Pasākumi Balvu novadā 12.-17. decembrī

pasakumi 12 17 m12. decembrī 18:30 Vakarēšana – puzuru gatavošana Tilžas kultūras namā

14.decembrī  18:00  Balvu novada Gada balva kultūrā un sportā Balvu muižā

15. decembrī 14:00 Koncerts "Atkal sveču liesmas Adventa vainagā plīvo, un Ziemassvētku dziesmas mūsu lūpās dzīvo". Vokālā ansambļa "Vakarblāzma" godināšana 10 gadu jubilejā Kubulu Kultūras namā 

 

16. decembrī 10:00 Putraimdesu jeb asinsdesu pagatavošana Vectilžas sporta un atpūtas centrā

10:00 Svētku labumu tirdziņš Krišjāņu tautas namā

16.decembrī plkst.15:00 "Balvu muižas egles svētki"-muzikāla pēcpusdiena "Brīdi pirms gaismiņas". Muzicē: "Mirklis", "Pīlādzis", "Notiņas", "Razdoļje", "Vokālās studijas" solisti. Ieeja bezmaksas.

17. decembrī 11:00 Labdarības koncerts senioriem"Caur piesnigušām kupenām uz bērnu dienām" Balvu Profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolas Aktu zālē

18:30 Balvu kultūras un atpūtas centra tautisko deju kolektīva "Balvu vilciņš" koncerts Kubulu kultūras namā