previous arrow
next arrow
Slider

Svinēsim Latvijas simtgadi kopā! Svētku pasākumi Balvu novadā

lv 1002.novembrī plkst. 20:00 Kubulu kultūras namā
Koncerts "Manas tautas dziesmas"

8.novembrī plkst. 19:00 Balvu muižā
Izrāde "Māsas" (Nora Vētra Muižniece) Balvu pagasta dramatiskais kolektīvs. Režisore Vaira Resne. Ieeja bez maksas

9.novembrī plkst. 16:00 Briežuciema pagasta Tautas namā
Filma "Homo Novus"

10.novembrī plkst. 19:00 Vectilžas sporta un atpūtas centrā
Svētku koncerts "Mana dziesma, mana deja, mana tauta"
Plkst. 22:00 Balle ar Arni Grapu. Ieeja bez maksas

11.novembrī
Plkst. 14:00 Balvos ekspedīcija "Balvu ozoli stāsta" (tikšanās pie Balvu Novada muzeja)
Pkst. 15:00 Kubulu kultūras namā
Populārzinātniska dokumentālā filma "Baltu ciltis". Ieeja bez maksas
Plkst. 17:00 – 20:00 Akcija "Iegaismo Brīvības ielu!" Balvos
Plkst. 18:00 Lāčplēša dienas atceres pasākums - lāpu gājiens. Pulcēšanās pie Balvu pamatskolas, līdzi ņemot lāpas. Gājiens noslēgsies ar piemiņas brīdi pie pieminekļa Latgales partizānu pulka kritušajiem karavīriem.

 

Tilžas pagastā
Plkst. 14:00 Kāpessila kapos Piemiņas brīdis pie Pirmajā pasaules karā un Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo karavīru pieminekļa
Plkst. 14:30 Tilžas Svētā Jāzepa Romas katoļu baznīcā Svētā Mise
Plkst. 15:30
Tilžas Svētā Jāzepa Romas katoļu baznīcā Koru koncerts "No tālām noskaņām līdz sudrabotai gaismai"
Plkst. 16:30 Lāpu gājiens no Tilžas vidusskolas un Tilžas Svētā Jāzepa Romas katoļu baznīcas uz Balto krustu Akuču purva malā un pieminekli Tilžas novada nacionālajiem partizāniem. Lāpu gājiens noslēgsies ar piemiņas brīdi Tilžas centrā.

12.novembrī Balvu muižā
Plkst. 10:00 Animācijas filma "Saule brauca debesīs". Ieeja bez maksas
Plkst. 19:00 Populārzinātniska dokumentālā filma "Baltu ciltis". Ieeja bez maksas

13.novembrī
plkst. 16:00 Balvu Centrālajā bibliotēkā Izstādes "Brīvības ielas stāsts" atklāšana
Plkst. 18:00 Balvu muižā Dokumentālā filma "Kurts Fridrihsons" .Ieeja bez maksas
Plkst. 19:30 Balvu muižā filma "Tēvs nakts". Ieejas maksa EUR 1,00

14.novembrī Balvu muižā
Plkst. 18:00 filma "Homo Novus". Ieejas maksa EUR 1,00

15.novembrī Balvu muižā
Plkst.18:00 Filma "Nameja gredzens".Ieejas maksa EUR 2,00

16.novembrī plkst. 19:00
Briežuciema pagasta Tautas namā
Valsts svētku pasākums "Rakstu rakstos ierakstīti". Deju vakars. Adītu cimdu izstāde. Anitas Pundures ģimenes apkopoto seno laikrakstu izstāde.

17.novembrī
Plkst. 18:00 Bērzkalnes pagasta bērnudārza zālē Latvijai 100- valsts svētku pasākums

Plkst. 19:00 Krišjāņu tautas namā
Latvijas simtgadi sagaidot, ar skanīgām dziesmām uz svētku koncertu "Sirds mana dzied", ielūdz "Dricānu dominante". Ieeja bez maksas

Plkst. 19:00 Lazdulejas pagasta pārvaldes zālē
Populārzinātniska dokumentālā filma "Baltu ciltis". Ieeja bez maksas

Plkst. 19:00 Balvu pagasta Tautas namā
Latvijas valsts simtgadei veltīts svinīgs pasākums "Teic – kur zeme skaistākā"

Plkst.21:00 Balvu pagasta Tautas namā Valsts svētku balle kopā ar grupām "Pie letes" un "Alise". Ieeja bez maksas

Plkst. 19:00 Bērzpils vidusskolas sporta zālē
Valsts svētku koncerts un Bērzpils pagasta "Gada cilvēks 2018" godināšana. Deju vakars kopā ar grupu "Kamēr jauni". Deju vakaram var rezervēt galdiņus pa tel. 27872031 līdz 15.novembrim

18.novembrī
Plkst. 14:00 Kubulu kultūras namā Balvu novada svinīgs sarīkojums "Mūsu kopā gūtais prieks". Muzicē latviešu ekoloģiskās mūzikas grupa "Ducele", Balvu un Kubulu tautas mākslas kolektīvi.
Plkst. 20:00 Balle, muzicē grupa "Bruģis" Ieejas maksa EUR 3,00. Iespēja rezervēt galdiņu iepriekš, tel.26367693

Plkst. 19:00 Tilžas kultūras namā Svētku koncerts "Tēvzemes sirdspuksti"
Plkst. 21:30 Svētku balle
. Spēlēs grupa "Draugi"