previous arrow
next arrow
Slider

"Teātris kā dzīve" Balvu muižā

29 09 balvi29.septembrī Balvi muižā Vectilžas amatierteātra “Melnais kaķis” izrāde “Svinības” (Pāvils Rozītis). Režisore Inese Daukste.

Gaigalavas KN amatierteātru „Apīnis”un „Bykovīši” -3 īsi joku uzvedumi.

Ieeja 1,00 EUR