previous arrow
next arrow
Slider

Pasākumi Balvu novadā martā

Balvu pilsēta

8.martā plkst.10:00 Balvu reģiona skaļās lasīšanas konkurss Balvu Novada muzejā.

8.martā plkst. 19:00 Baltinavas amatierteātra "Palādas" izrāde "Lauku kurorts piļsātnīkīm" Balvu muižā. Biļetes cena 3 EUR, izrādes dienā 4 EUR. Biļetes iepriekšpārdošanā Balvu muižā (lietvedes kabinetā).

10.martā no plkst.9:00-13:00 Lauku labumu tirdziņš laukumā pie Balvu Kultūras un atpūtas centra.

10.martā plkst.14:00 Kluba "AutoFan" un deju studijas Terpsihora sveiciens dāmām Sieviešu dienā laukumā pie Balvu Kultūras un atpūtas centra.

10.martā plkst.19:00 Konkurss "Mis un Misters Balvi 2017" Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas Sporta hallē. Biļetes cena 20 EUR, 15 EUR, 10 EUR. Biļetes iepriekšpārdošanā Balvu muižā (lietvedes kabinetā).

17.martā plkst. 18:00 Tematisks deju kolektīvu koncerts "Pavasaris ir klāt!" Balvu pamatskolas sporta zālē. Piedalās kolektīvi no Balviem, Rugājiem, Līgatnes, Ludzas, Daugavpils, Gulbenes un Alūksnes. Ieeja bez maksas.

 

20.martā plkst.19:00 filma par svēto Faustīni Balvu Sakrālās kultūras centrā.

25.martā plkst.16:00 Latviešu kino klasiķa/vecmeistara Ivara Selecka dokumentālais stāsts "Turpinājums" Balvu Sakrālās kultūras centrā.

26.martā plkst.12:30 Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākums pie pieminekļa Abrenes apriņķa komunistiskā genocīda upuru piemiņai.

29.martā plkst.11:00 "Zaķu skrējiens 2018" Balvu parkā. Sportisks pasākums Lieldienu ieskaņās novada jaunākajiem iedzīvotājiem, pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem.

Balvu pagasts

7., 14., 21., 28. martā plkst.10:00 Garīgie dziedājumi Balvu pagasta Tautas namā.

9.martā plkst.19:00 Balvu pagasta dramatiskā kolektīva izrāde Nora Vētra Muižniece "Māsas" veltīta Latvijas Valsts simtgadei Balvu pagasta Tautas namā. Režisore Vaira Resne, komponists Kaspars Freimanis, scenogrāfe Astra Ločmele Ambarova, rekvizitores Elita Gromova, Ludmila Buša, gaismotājs Krišs Resnis. Ieejas maksa EUR 1.

Bērzkalnes pagasts

9.martā plkst.20:00 Sieviešdienas diskoballīte Rubeņu saietu namā.

26.martā plkst.12:00 Bērzkalnes pagasta represēto iedzīvotāju tikšanās, piedalīšanās piemiņas pasākumos Balvos, Kubulos, kopā pabūšanas brīdis Bērzkalnes pagasta pārvaldē.

Bērzpils pagasts

10.martā plkst. 14:00 Sieviešu dienai veltīts koncerts Bērzpils vidusskolas Aktu zālē. Koncerta dalībnieki: Viļānu novada Dekšāres pagasta vīru folkloras kopa ''Kūzuls'' un dramatiskais kolektīvs ''Kūpā'', Bērzpils pagasta muzicējošie, dziedošie, dejojošie un teātri spēlējošie vīrieši. Ieeja - daudz smaidu.

23.martā plkst. 15:00 Muzikāli radošā tikšanās ar dzejnieci Inetu Atpili-Jugani, piedalās sieviešu vokālais ansamblis ''Naktsvijole'' Bērzpils pagasta Saietu namā.

Briežuciema pagasts

9. martā plkst. 19:00 Anekdošu cīņas ar muzikālām pauzēm ''Pasmaidi, dzīve kļūs krāsaināka!'' Briežuciema tautas namā. Nāciet klausīties, skatīties, izsmieties, līdzi just un arī padalīties ar savu anekdošu pūru!

24.martā plkst.13:00 Zolītes pēcpusdiena Briežuciema tautas namā. Aicinām uzspēlēt zolīti! Tos, kuri neprot – iemācīsim!

Kubulu pagasts

19.martā plkst. 18:00 Annas un Elzas piedzīvojumi pasaku valstībā veidotāji piedāvā jaunu programmu - Cirka šovs "Troļļu piedzīvojumi" Kubulu kultūras namā. Biļetes cena 6 EUR, pasākuma dienā 7 EUR. Bērniem līdz 3 gadu vecumam (vecāku uzraudzībā) neaizņemot papildus vietu – ieeja bez maksas. Biļetes iepriekšpārdošanā Kubulu kultūras namā darba dienās no plkst.10:00-16:00 (tel.:29172470).

20.martā plkst.11:30 Leļļu teātris "TIMS" piedāvā koncertprogrammu "Notikumi virtuvē" Kubulu kultūras namā. Ieeja 2 EUR.

23.marts plkst. 17:00 Starpnovadu Mūsdienu deju radošais konkurss Kubulu kultūras namā.

25.martā plkst.18:00 Latvijas filmas Latvijas simtgadei - filma "Paradīze‘89" Kubulu kultūras namā. Ieeja 2 EUR.

26.martā plkst.13:00 Piemiņas pasākums komunistisko represiju upuriem Balvu stacijā pie piemiņas akmens represētajiem.

Lazdulejas pagasts

10.martā plkst. 14:00 Sieviešu dienai veltīta tematiska pēcpusdiena kopā ar Zinaīdu Loginu Lazdulejas pagasta saietu namā.

Tilžas pagasts

10.martā plkst.21:30 Sieviešu dienas balle kopā ar Zinti Krakopu "Sniedz roku daiļā... " Tilžas kultūras namā. Dāmu ieejas biļetes piedalīsies loterijā, kungiem būs iespēja padižoties ar savu spēku. Ieejas maksa: daiļā dzimuma pārstāvēm 1,50 EUR, pārējiem 2,50 EUR, pēc plkst.23:00 – 4 EUR.

11.martā plkst.19:30 Amatierteātra "Spogulis" izrāde Tilžas kultūras namā. Ā.Alunāns "Pašu audzināts". Ieejas maksa 2 EUR.

24.martā plkst. 18:30 Starpnovadu dramatisko kolektīvu saspēle, atzīmējot Teātra dienu "Dzīve kā teātris - teātris kā dzīve". Saspēles akcents - "Jauki dzīvot Latvijā" Tilžas kultūras namā. Ieejas maksa -  ziedojumi (vēlams 1.50 EUR).

27.martā plkst.15:00 Latvijas filmas Latvijas simtgadei - filma "Paradīze‘89" Tilžas kultūras namā. Ieeja 1,50 EUR.

Vectilžas pagasts

16.martā plkst.14:00 Radošu sieviešu tikšanās - iedvesmas pasākums "Mani spārni mani nes..." Vectilžas sporta un atpūtas centrā.

Skatāmas izstādes:

Balvu pilsētā

 • Balvu Novada muzejā skatāma keramiķu Jolantas un Valda Dundenieku personālizstāde "Rakstu rotaļas mālā".

 • Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta 3.stāva zālē skatāma  Briežuciema pagasta rokdarbnieču pulciņa "Atspole"  darbu izstāde "Krāsainais raksturs".

 • Balvu Sakrālās kultūras centrā skatāma mākslinieces Līgas Sakses foto un gleznu izstāde.

 • Balvu novada pašvaldībā Balvu Mākslas skolas audzēkņu vides objekts-pētījums par Latvijas mākslinieku daiļradi "Mākslas kubi".

 • Balvu novada pašvaldībā skatāmi Balvu Mākslas skolas audzēkņu noslēguma darbi.

 • Balvu Centrālajā bibliotēkā skatāma virtuālā izstāde par Balvu pilsētu no muzeja krājuma materiāliem.

 • Balvu Centrālā bibliotēkā skatāmi Balvu Mākslas skolas audzēkņu darbi ''Mozaīka krāsās'', skolotāja Elita Eglīte.

 • Balvu pamatskolā skatāmi Balvu Mākslas skolas audzēkņu darbi "Ziema", skolotāja Elita Teilāne.

 • Ā.Baranovskas doktorāta telpās skatāmi Balvu Mākslas skolas 3. klašu audzēkņu vasaras prakses darbi, skolotāja Anita Kairiša un Dace Logina.

 • Balvu Mākslas skolas Izstāžu zālē skatāma PIKC Rīgas Dizaina un Mākslas vidusskolas audzēkņu abstraktās glezniecības konkursa izstāde "Paradīzes Dārzs". (Konkursa dalībnieki brīvi izvēlējās kompozīcijas risinājumu pēc dotās klusās dabas, gleznojot vienu abstraktu darbu, radot uzstādījuma krāsu un tonālo attiecību salikumu laukumos.)

 • Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas konferenču zālē skatāma Nikolaja Gorkina filatēlijas kolekcijas izstāde.

 • Balvu Novada muzejā piecās muzeja ekspozīciju zālēs mūsdienīgi atspoguļotas Ziemeļlatgalei raksturīgās tēmas, tostarp etnogrāfija, tradicionālā mūzika, folklora, paražas, psalmi, Maija dziedājumi, cilvēku prasmes un citas vietējās vērtības.

 • Balvu Novada muzejā skatāma izstāde, kas veltīta mūsu novadniekam - ģenerālim Valdim Matīsam

Balvu pagastā

Tautas nama zālē skatāma Daces un Modra Teilānu foto gleznu izstāde "Atspulgi".

Krišjāņu pagastā

Tautas namā skatāma Balvu Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde "Krāsas gadalaikos", skolotāja Lana Ceplīte.

Lazdulejas pagastā

Līdz 10.martam saietu namā skatāma rokdarbnieču izstāde.

Vīksnas pagastā

Tautas namā skatāma fotoizstāde "Latvijas dabas spēks un skaistums" projekta "Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas pētnieku sevī!" ietvaros.